Aktuelt

Sidst opdateret den 31.1.2016

En kort sammenfatning af situationen, se under Problematikken

Forslaget til Aabenraa kommunes lokalpan nr. 85 med tilladelsen af byggeriet af en ”jollehavn” på Loddenhøj Strand  er blevet indstillet til ”anbefales” af kommunens vækst- og udviklingsudvalg den 13.08.2015 og af økonomi-udvalget den 19.08.2015. I byrådsmødet den 25 aug. 2015 blev det vedtaget. Offentlighedsperiode/høring har været fra den 1 september til den 28 oktober 2015.

I høringsfasen blev der indgivet omkring 400 indsigelser til kommunen.

Bl. a. har et stort flertal af campister og alle jolle- og bådejere fra Loddenhøj campingplads underskrevet en indsigelse mod lokalplanen til kommunen. Bestyrelsesformændene for to grundejerforeninger har henvendt sig til alle kommunerådsmedlemmer for at gøre opmærksom på problemer i sammenhæng med havneplanerne på stranden.

Kommunen er stadigvæk i gang med, at tage stilling til alle  indsigelserne.

Kommunen har i mellemtiden bevilliget 1 mio skattekroner til projektet, selv om jollelaugets aktuelle havneplaner ikke er i overenstemmelse med Kystdirektoratets tilladelse.

Jollelaugets aktualiserede havnetegninger fra aug. 2015 viser i forhold til det oprindelige fra 2012 en udvidelse af havnearealet med næsten 10%

En aktuel undersøgelse viser, at havnen ikke kan rumme de planlagde 48 fortøjningspladser, som er grundlag for jolelaugets anlægs- og driftsbudget. Med en realistisk planlægning er der kun plads til 40 fortøjningspladser.

Se de 5 undersøgte varianter A til E nedenunder:

Klik her for variant A

Klik her for variant B

Klik her for variant C

Klik her for variant D

Klik her for variant E

Planlagt havn og området vist i lokalplanen nr. 85 side 7:

lokalplan sml